Indien u vragen heeft, neem contact met ons op:

Verena Grill

Verena Grill-Klattenhoff

Nederlandse woningen verliezen gemiddeld 2,4 °C in vijf uur tijd

Tot 2030 moeten minimaal 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen verduurzamen

Amsterdam, 3 maart 2020 - Een onderzoek van tado°, een van de Europese leiders op het gebied van intelligent klimaatbeheer voor woningen, heeft aangetoond dat woningen in Nederland minder warmte weten binnen te houden dan andere Europese landen. Hierbij is rekening gehouden met de binnen- en buitentemperatuur (in alle landen 20 °C en 0 °C).

Het onderzoek, uitgevoerd tussen december 2019 en januari 2020 onder 80.000 huizen, wijst uit dat een Nederlandse woning bij een binnentemperatuur van 20 °C en een buitentemperatuur van 0 °C gemiddeld na 5 uur 2,4 °C verliest [1]. In vergelijking met sommige West-Europese landen, waaronder Duitsland en Noorwegen, verliezen Nederlandse huizen tot 2,5 keer zo snel warmte in 5 uur tijd. Dit heeft op zijn beurt tot gevolg dat Nederlandse verwarmingssystemen harder moeten werken om de temperatuur te behouden, wat weer leidt tot meer energieverbruik en een hogere energierekening.

Oude woningen minder goed geïsoleerd

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor de resultaten van het onderzoek, bijvoorbeeld de hoeveelheid overheidssteun/subsidies, de kwaliteit van nieuwere huizen, slechte isolatie. De meeste woningen met een ouder bouwjaar zijn namelijk minder goed geïsoleerd. Hoe zit dat in Nederland? In de periode vóór 1946 werd 18,9% van de huizen gebouwd, in 1946-1980 was dit 41,9%, in 1980-2000 ging het om 26,4% en na 2000 slechts 9,5% [2]. Een vijfde van de huizen is heel oud, wat kan hebben gezorgd voor het warmteverlies van 2,4 °C in Nederlandse huizen. 

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat huizen in het VK de meeste warmte verliezen in 5 uur tijd, namelijk 3 °C. Het VK heeft dan ook het grootste aantal oude woningen in Europa; maar liefst 38% van de woningen is vóór 1946 gebouwd [3].

CO2 uitstoot verminderen om klimaatdoelstellingen te halen

Woningisolatie en energie-efficiëntie zijn belangrijke onderwerpen, niet alleen voor huiseigenaren en huurders, maar ook voor de overheid om de CO2-reductiedoelstellingen te behalen. In Nederland was de CO2-uitstoot van huishoudens ruim 17% van het totaal (derde kwartaal van 2019) [4]. Nederland heeft ingestemd met het VN-Klimaatakkoord van Parijs, dat per 2020 is ingegaan. Om de opwarming van de aarde te beperkten tot ruim onder de 2 graden Celsius moet de EU in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten, waarbij Nederland gaat voor 49% minder uitstoot [5]. Van de reductie neemt de gebouwde omgeving (stoken van aardgas voor verwarming) 12% voor haar rekening [6]. 

Overheidsmaatregelen

Een van de manieren om broeikasgasemissies te verminderen is door gebouwen beter te isoleren. De Nederlandse overheid heeft particulieren sinds 2 september 2019 de mogelijkheid gegeven om subsidie aan te vragen voor de isolatie van een koopwoning [7]. Ook is er het programma aardgasvrije wijken (PAW). Gemeenten moeten een transitievisie warmte opstellen, een beleidsdocument waarin elke gemeente aangeeft hoeveel woningen en andere gebouwen in de periode tot en met 2030 geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt. De ambitie uit het Klimaatakkoord is om tot 2030 minimaal 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen [8]. 

Hoe maak je jouw huis zelf energiezuiniger?

De huisvestingsnormen moeten worden verbeterd om de EU-doelstellingen voor klimaatverandering te halen. Het Energielabel is een maatstaf voor de consument om te zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend een huis is. 3,7 miljoen Nederlandse woningen (47%) hebben een definitief geregistreerd energielabel. 61% hiervan heeft energielabel C of beter. 39%, ofwel 3 miljoen woningen, heeft een slechter label. Daar is dus actie vereist om uiteindelijk minimaal energielabel C te krijgen [9].

Op individueel niveau zijn er veel manieren om ervoor te zorgen dat huizen zo energiezuinig mogelijk zijn. Jan Meyer, verantwoordelijk voor verwarmingsoplossingen bij E.ON Duitsland: “Verwarming en warm water zijn goed voor 79% van het uiteindelijke energieverbruik van huishoudens in de EU. Dit getal toont aan dat er een enorm veel besparingspotentieel is. Door een verouderd olieverwarmingssysteem te vervangen voor een moderne gascondensatieketel kan een huiseigenaar bijvoorbeeld tot 20% energie besparen. Verbetering van de isolatie van een gebouw en modernisering van ramen kunnen ook waardevolle investeringen zijn die het energieverbruik verlagen en het comfort verhogen. Een andere optie is het installeren van slimme thermostaten, omdat deze kunnen helpen energie te besparen door deze efficiënter te gebruiken. Dergelijke maatregelen helpen niet alleen bij het verlagen van de verwarmingskosten, maar dragen ook bij aan de bescherming van het klimaat.”

“Er is veel energiebesparingspotentieel, vooral in de bouwsector. Digitalisering en intelligente algoritmen bieden namelijk veel nieuwe mogelijkheden. Het klimaat in huis en het gebruik van hulpbronnen zijn individueel afgestemd op de behoeften van de bewoners. Bovendien geven digitale systemen zoals slimme thermostaten gebruikers meer transparantie over hun energieverbruik,” zegt Christian Deilmann, mede-oprichter en CPO van tado°.

 

Over tado°

tado°, opgericht in 2011 in München, is een van de Europese leiders op het gebied van intelligent klimaatbeheer voor woningen. Met zijn slimme thermostaten voor verwarming en koeling werkt tado° als klimaatassistent met Skills zoals Geolocatie, Aanpassing aan Weersvoorspellingen, Open Raam Detectie, Klimaatcomfort en meer. Met meer dan 100 miljoen USD aan financiering van internationale investeerders en met circa 200 werknemers, verandert tado° de manier waarop thuis energie wordt verbruikt: tado° staat voor meer comfort, meer besparingen en meer welzijn. www.tado.com

Afbeeldingen

Klik hier om de afbeelding van dit persbericht in hoge resolutie te downloaden. 

Voor meer informatie

  • Whizpr
  • Iris Tempels, Chantal van Ulft
  • +31 (0)317 410 483
  • tado@whizpr.nl

 Download

Ga terug