De kwaliteit van de lucht rondom je huis kan een grote invloed hebben op je gezondheid en welzijn. Om er zeker van te zijn dat je altijd weet wat voor lucht je inademt, biedt de tado° app nu nog gedetailleerdere informatie over de huidige luchtkwaliteit in jouw straat.

Vervuiling en de luchtkwaliteit in en om het huis zijn een wereldwijd probleem geworden sinds we meer weten over de effecten van slechte lucht op onze gezondheid. Meer dan 90 procent van de wereldbevolking ademt giftige lucht in. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het probleem zelfs tot een wereldwijd ‘gevaar voor de volksgezondheid’ bestempeld.*

tado° zorgt voor nóg schonere lucht met nieuwe app: