Installation – Smart AC Control

Overview

Dina anvisningar steg för steg: Smart AC Control

Vänligen notera att detta är en förenklad version av anvisningarna. Alla detaljer inkluderas ej. Vänligen använd endast installationsassistenten i tado°-appen för att installera dina tado°-enheter.

Steg 1: registrera enheten

Steg 1: registrera enheten

Skanna QR-koden på din tado°-produkt med tado°-appen. Sedan guidas du steg för steg genom installationsprocessen.

Steg 2: anslut till Wi-Fi

Steg 2: anslut till Wi-Fi

Anslut din Smart AC Control till internet med hjälp av din smartphone.

Steg 3: kom igång och testa med ditt luftkonditioneringssystem

Steg 3: kom igång och testa med ditt luftkonditioneringssystem

Rikta fjärrkontrollen mot din Smart AC Control och tryck på strömknappen. Sedan kan du kontrollera hur ditt luftkonditioneringssystem svarar på olika kommandon i appen.

Steg 4: placera enheten

Steg 4: placera enheten

Din tado° Smart AC Control kan monteras på väggen. Du kan även köpa ett stativ, tado° Stand, för att kunna placera enheten på ett bord eller annan valfri yta. Det viktigaste är att din Smart AC Control är i direkt i siktlinjen för luftkonditioneringssystemet, och ej för långt bort.