Installation: Wireless Smart Thermostat

Overview

Dina anvisningar steg för steg: Wireless Smart Thermostat

Vänligen notera att detta är en förenklad version av anvisningarna. Alla detaljer inkluderas ej. Vänligen använd endast installationsassistenten i tado°-appen för att installera dina tado°-enheter.

Steg 1: starta den webbaserade installationsassistenten

Steg 1: starta den webbaserade installationsassistenten

Skanna QR-koden på din tado°-produkt med tado°-appen. Sedan guidas du steg för steg genom installationsprocessen.

Steg 2: ange information om ditt värmesystem

Steg 2: ange information om ditt värmesystem

Vårt system använder uppgifterna för att bekräfta att ditt system är kompatibelt med tado° och för att tillhandahålla skräddarsydda anvisningar.

Steg 3: följ anvisningarna steg för steg

Steg 3: följ anvisningarna steg för steg

Stäng av värmesystemets ström i proppskåpet eller säkringsskåpet. Innan du går vidare, se till att värmesystemet är avstängt. Detta är mycket viktigt för att säkerställa trygg installation.

Steg 4: ta bort den befintliga kontrollen eller öppna värmepannan

Steg 4: ta bort den befintliga kontrollen eller öppna värmepannan

Beroende på ditt värmesystem ska du antingen ta bort den befintliga kontrollpanelen eller öppna värmepannan för att nå dess kablar. Sedan kan du installera din tado-produkt.

Steg 5: installera din tado° Smart Thermostat

Steg 5: installera din tado° Smart Thermostat

Följ anvisningarna i appen för att ansluta och montera din Smart Thermostat på korrekt sätt. Du kan slå på värmesystemets ström igen så snart du har slutfört installationen.